Day

January 26, 2022
Cannabis har en stor rad tillämpningar inom textilier, rekreation, hälsa och skönhet, såväl so hälsovårdsindustrin. Detta har resulterat i ett uppsving i cannabiskultiveringen där de globala marknaderna förväntas bli värda över 57 miljarder USD år 2026. Faktum är att Europa är inställt på att bli världens största cannabismarknad, med över 15 länder som legaliserar användningen...