Medicinsk cannabis i Europa

alphagreen medical cannabis in europe

Cannabis har en stor rad tillämpningar inom textilier, rekreation, hälsa och skönhet, såväl so hälsovårdsindustrin. Detta har resulterat i ett uppsving i cannabiskultiveringen där de globala marknaderna förväntas bli värda över 57 miljarder USD år 2026.

Faktum är att Europa är inställt på att bli världens största cannabismarknad, med över 15 länder som legaliserar användningen av medicinsk cannabis. Men det är viktigt att ha i åtanke att lagligheten varierar mellan länder.

Vad är medicinsk cannabis?

Medicinsk cannabis är en plantbaserad medicin med härstamning från cannabisplantan. Det ordineras vanligtvis av en läkare, varmed det används för smärtlindring, behandling av symptom på depression, eller för att reducera akne (för att nämna några få). Medicinsk cannabis innehåller molekyler, kända som cannabinoider, som kan interagera med vår kropp för att behandla sjukdomar. Med över 113 olika typer av cannabinoider, är tetrahydrocannabinol (THC) och cannabidiol (CBD) de mest välkända. Det är också värt att notera att CBD-produkter inte är reglerade som mediciner, men medicinsk cannabis innehåller vanligtvis höga nivåer av CBD.

Farmaceutisk cannabis är en delmängd av medicinsk cannabis. Det handlar om att utforma paralleller till cannabinoider med förbättrad farmakokinetik och farmakodynamiska profiler för att behandla sjukdomssymptom. Paralleller definieras i grund och botten som de olika formerna av molekyler som produceras genom att introducera nya funktionella grupper till dess struktur för att hjälpa ett läkemedel komma in i vår kropp. Denna modifiering kan därmed hjälpa till att sänka läkemedelsdoseringen genom att förbättra dess styrka och reducera närvaron av toxiska metaboliter.

Dessutom finns det tre olika cannabisarter, men endast C. indica och C. sativa används i medicinska syften. Med dessa arter kan plantextrakt konsumeras i en rad olika metoder som t.ex. sprayer, rökning, ätbara varor, och kapslar. Det är också viktigt att notera skillnaden mellan rekreations- och medicinsk användning, varmed rekreationsanvändningen av cannabis är illegalt i nästan alla länder i Europa eftersom det består utav cannabis med höga nivåer av THC. Specifikt är THC en cannabinoid som kan leda till psykoaktiva effekter, vilket normalt benämns som att bli “hög”. I motsats till det innehåller medicinsk cannabis höga nivåer av CBD och låga nivåer av THC, där konsumeringen av CBD inte gör dig “hög” till skillnad mot THC. 

God tillverkningssed

Alla medicinska cannabis-baserade produkter måste åtfölja strikt kontrolltestning känt som Good Manufacturing Practice (God tillverkningssed, förkortas GMP), där deras marknadsåterförsäljning också är strikt reglerade. Närvaron av sådana regleringar säkerställer kontrollerad testning av den aktiva farmaceutiska beståndsdelen (API) som ska konsumeras av patienten, och de hjälper också till att förhindra missbruk av substansen. API är en term som används för att definiera en extraktiv komponent av cannabisplantan eller en specifik del av plantan. Å andra sidan genomgår rekreativ cannabis inte så stränga kontrollåtgärder och kan därmed uppvisa en del märkbara risker för en konsuments hälsa. 

God tillverkningsprocess (GMP)

GMP är en serie av följsamheter och kontrollåtgärder som införts för att säkerställa att alla API är av konsekvent kvalitet och höga i renhet. Dessa kontrollåtgärder inbegriper att anlita av testanläggningar för att mäta cannabinoid-nivåer, upptäcka spår av föroreningar (t.ex. tungmetaller), utföra styrketester, och säkerställa att alla tekniker är certifierat kvalificerade för arbete. Dessutom säkerställer GMP att testanläggningarna är utrustade med den toppmoderna utrustning som tillåter det säkraste och miljövänligaste testförfarandet. 

Användning av medicinsk cannabis

alphagreen medical cannabis in europe

Medicinsk cannabis öppnar dörrar mot behandling av ohälsa och sjukdomar. Även om det ännu inte har utforskats till fullo, så är medicinsk cannabis känd som hjälp för att lindra symptomen på aptitminskning, Alzheimers sjukdom, cancer, mentala hälsotillstånd, multipel skleros, och smärta. THC och CBD används i medicinska syften på grund av deras olika verksamheter i det endocannabinoida systemet (ECS) och receptorerna som de inriktar sig på. 

Cannabinoida receptorer är vida utspridda i vår kropp via ECS, och de är även inblandade i att reglera kognition, smärtasensation, minne, och till och med sömnen. Nyckelreceptorerna som är inblandade kallas för CB1- och CB2-receptorer och finns i hjärnan respektive ryggmärgen. THC är en agonist till CB1-receptorn (dvs. THC ökar dess aktivitet), medan CBD är en antagonist till CB1 (dvs. CBD minskar dess aktivitet).  

Det exakta Mode Of Action (handlingssättet, förkortas MOA) som medicinsk cannabis använder för att lindra symtom på cancer, Alzheimers sjukdom, och multipel skleros diskuteras nedan:

Cancer

Cancer beskrivs vara celler som innehar sex “kännetecken”, vilket inbegriper okontrollerad cellproliferation, överhoppande signalvägar, och metastatiska kapaciteter. Det är en av de mest komplexa sjukdomarna på grund av dess genetiska och epigenetiska förändringar. Av den här anledningen finns det därför ingen enskild lämplig behandling. Det finns över 200 olika cancertyper, och varje typ av behandling leder till någon typ av sidoeffekt. Till exempel, cisplatin är ett läkemedel som används för testikelcancer, men det kan orsaka seriösa sidoeffekter såsom förlust av njure. 

Prekliniska studier har indikerat att cannabinoider kan kontrollera cellproliferation och stimulera apoptos (med andra ord celldöd). Det har visat sig att frånvaron av CB1- och CB2-receptorerna leder till en minskad cancerbildning då agonister (som t.ex. THC) stimulerar apoptos. Men dessa studier befinner sig fortfarande i sina förkliniska prövningar, och mer information krävs innan forskarna kan klarlägga dess handlingssätt. 

Å andra hand har forskare i stor utsträckning undersökt effekterna av cannabinoider i uppreglering av immuncellerna, speciellt T-celler, och deras hämning av angiogenes (dvs. blodkärlsbildning kring cancerceller). T-cellproliferation påverkas av cytokiner (proteiner som stimulerar en humoral och klonal respons), och ökade nivåer av cytokiner kan hjälpa till att aktivera immunsystemet för att förgöra cancervävnad. Dessutom, då cannabinoider ned-reglerar vaskulär endotelial tillväxt, kan de hjälpa till att minska den snabba tillväxten av cancer och risken för sekundära tumörer. 

I USA finns det redan två cannabinoid-läkemedel, nämligen Nabilone och Dronabinol, som används för att behandla symptomen för cancer som återfinns bland kemoterapipatienter. 

Multipel Skleros (MS)

MS är en neuro-inflammatorisk sjukdom som kan leda till humörsvängningar, muskelspasmer och smärta. Neuroner i din hjärna innehåller en axon (som är starka fibrer i vilka elektriska impulser rör sig längas som är belagd med ett isolerande lager av myelin. Med tiden kan vissa axoner bli demyelinerade och/eller erfara inflammation. Om de inte repareras kommer dessa axoner så småningom att brytas ned. Därför kommer patienter som lider av MS erfara en obalans mellan deras anti-inflammatoriska respons och immunrespons, vilket kommer skada neuroner. Hos MS blir immuncellerna överaktiverade och börjar bryta ned alla neuroner. Detta resulterar i en kaskad av proinflammatoriska celler som ger skador på blod-hjärnbarriären och gör att personen uppvisar ett antal okontrollerade symptom som t.ex. spasmer.

En ny studie fastställde att cannabinoider kan användas för att lindra symptomen för kronisk smärta, speciellt för de som lider av MS. I en slumpmässig prövning uppvisade över 80 % en signifikant smärtlindrande effekt. Förutom det har ett nytt cannabinoid-läkemedel, Sativex, redan godkänts av flera länder i Europa som hjälp för att behandla MS.

Alzheimers sjukdom (AS)

AS karakteriseras av närvaron av amyloider (plack) i hjärnan. Dessa olösliga fintrådiga proteiner kan orsaka hjärnkrympning och neurondöd. Dessutom sker det en reducering i neuro-transmittern acetylkolin som är viktig för kognitiva funktioner och minnesfunktioner. Denna gradvisa degeneration av hjärnceller beror på uppbyggnaden av ett protein, amyloid. De huvudsakliga symptomen innefattar minnesförlust, beteendestörningar, och kognitiv minskning.

Forskning och kliniska prövningar har visat att ECS är inblandad i utvecklingen av AS och att cannabinoider, såsom THC, kan reducera neuro-inflammation och neurondöd på grund av deras förmåga att bryta ned amylin. Vidare har prövningarna också funnit att medicinsk cannabis resulterade i “signifikanta förbättringar” för en rad olika neuropsykiatriska symptom. Nabilone är ett nyligen utvecklat farmaceutiskt läkemedel härstammande från cannabis som har legaliserats för att behandla AS såväl som andra sjukdomar i USA och Europa.

Tillgängliga cannabisläkemedel du kan köpa

alphagreen medical cannabis in europe

Det begränsade vetenskapliga beviset kring medicinsk cannabis innebär att dess tillgänglighet är begränsad, och en läkares ordinering krävs för att få tillgång till det. Men det finns några få licensierade farmaceutiska produkter som härstammar från cannabis och som har fått godkänt i kliniska tester och säkerhetstester som finns tillgängliga för konsumtion.

Epidiolex

En i hög grad renad CBD olja tillverkad av GW Pharmaceuticals som används för att behandla epilepsi och multipel skleros (MS). Den här produkten leder inte till några psykoaktiva effekter och kan ordineras av läkare i Storbritannien för patienter med Dravet syndrom och Lennox-Gastaut, vilket är sällsynta former av epilepsi. Legalisering av Epidiolex är en signifikant milstolpe för att kunna erbjuda patienter en ny rad behandlingar för att försvaga sällsynta sjukdomar. Detta farmaceutiska läkemedel godkändes nyligen av Europeiska kommissionen för alla 28 europeiska länder. 

Nabilone

Nabilone är en syntetisk version av THC, vilket innebär att den inte härstammar från plantan utan är artificiellt tillverkad istället. Genom att härma THC:s struktur och farmakologiska profil kan den förändra ens humör och smärtsensationer genom att binda sig till CB-receptorerna i ECS. Nabilone ordineras för att behandla sidoeffekterna av kemoterapi, som t.ex. kräkning. Men den är inte licensierad för barn under 18 års ålder då potentiella sidoeffekter inbegriper torr mun, euforiskt humör, och minskad aptit. 

Nabiximols (Sativex)

Den första cannabis-baserade medicinen som licensierats i Storbritannien, och den är klassificerad som ett Klass B-läkemedel. Detta läkemedel, som innehåller en blandning av THC och CBD, administreras i form av en munspray under 4 veckor.  Sativex ordineras för att behandla symptomen muskelspasmer och förstoppning som orsakas av MS. Sidoeffekterna innefattar yrsel, hallucinationer, och psykoaktiva effekter. Av denna anledning ordineras Sativex enbart om en positiv respons på behandlingen observeras.

Marinol (Dronabinol)

Detta oralt administrerade läkemedel, tillverkat av Solvay Pharmaceuticals, används för att lindra symptomen illamående, kräkning, och viktnedgång. Den här syntetiska formen av THC kan endast ordineras av en läkare och den agerar som en stimulantia. Marinol ordineras vanligtvis till patienter som genomgår cancerterapi då den även stimulerar aptiten och förhindrar signifikant viktnedgång under behandlingen. Faktum är att National Cancer Institute stöder forskningen och utvecklingen av Marinol för användning till lindring av de symptom som upplevs av patienter som. genomgår cancerkemoterapi. Sidoeffekter inbegriper upprymdhet, svimningskänsla, och magsmärta. Marinol är tillåtet för användning i USA, Sydafrika, Tyskland och Australien.

Sidoeffekter av medicinsk cannabis

Det finns många rapporter som fastställer den fördelaktiga beskaffenheten med CBD oljor. Även om denna cannabinoid är huvudingrediensen i medicinsk cannabis, så kan THC också finnas med. Därför är riskerna med att använda THC som innehåller cannabis inte kända. Cannabisprodukter som enbart innehåller CBD, såsom Epidiolex, är inte kända för att orsaka några allvarliga sidoeffekter förutom torr mun. Däremot uppvisar THC några risker:

Psykos

Det finns bevis som antyder att regelbunden cannabiskonsumering som innehåller höga nivåer av THC kan leda till psykotiska sjukdomar som t.ex. schizofreni. Dessutom kan patienter med redan befintlig schizofreni även lida av paranoia och vanföreställningar. 

Beroende

Studier indikerar att 10 % av regelbundna cannabisnyttjare blir beroende av dessa substanser. Som med andra beroendeframkallande droger, kommer en regelbunden nyttjare så småningom behöva mer för att känna av samma effekter. Risken för att utveckla dessa symptom är högre om du är ung, röker regelbundet, och använder det under en längre tid. Därför kan cannabis också agera som en ingångsdrog.

Lung- och hjärnskada

Som med allt annat som röks, så kan omåttlig användning skada lungorna. Mer specifikt, en nyttjare kan bli mer benägen att få lunginfektioner då värmen skadar cilia-cellerna i deras luftvägar, och de kan uppleva en ökad mängd slem i halsen. Om tobak är inblandat kan detta leda till andra lungsjukdomar som t.ex. cancer. Men användningen av en “bong” eller filter kan sänka temperaturen på den rök som inhaleras och därmed minska skadorna på dina lungor. 

THC kan också leda till neurologiska skador under ungdomstiden, minnet, och inlärnings-problem. Eftersom medicinsk cannabis kan innehålla THC, så krävs därmed ett medicinskt recept för användning. 

Är medicinsk cannabis lagligt?

alphagreen medical cannabis in europe

Regleringen av cannabisterapi är komplex och förändras kontinuerligt över hela världen. I USA, Kanada, och flera europeiska länder kan en person bara köpa medicinsk cannabis förutsatt att de har en läkares ordination. Faktum är att det var först under 2018 som Storbritanniens regering började tillåta att medicinsk cannabis ordineras av läkare i General Medical Council Specialist Register. Marijuana Business Daily uppskattar att den totala försäljningen av medicinsk cannabis inom EU var 83,8 milj. USD under 2018.

Medicinsk cannabis blev bara nyligen legaliserat av 22 europeiska länder, och det har dragit till sig nationell uppmärksamhet på grund av de omgivande kontroverserna ur ett legalt, socialistiskt, och etniskt perspektiv. Men cannabis blir alltmer erkänd som en giltig medicin för smärtbekämpning av det vetenskapliga samhället, och EU:s narkotikabyrå (European Monitoring Centre for Drug and Addiction, EMCDDA förkortat) godkände användningen av cannabisextrakt i läkemedel under 2017. EU-direktivet definierar medicinsk cannabis som “alla substanser eller kombinationer av substanser som finns för behandling eller förebyggande av sjukdomar hos människor”. 

Med den begränsade forskningen som finns tillgänglig, så associerar de flesta plantan med dess negativa sidoeffekter. Men forskning har visat att så inte är fallet, och de flesta länderna i Europa har avkriminaliserat medicinsk cannabis på ett eller annat sätt. Det finns nu ett växande antal prövningar som utförs i olika länder i EU.

Tyskland

Under Narkotikalagen s.3.2, kan cannabis endast användas under auktoriseringen att det är för vetenskaplig forskning, vilket kommer leda till en offentlig fördel. Under 2017 legaliserade Tyskland medicinsk cannabis.

Schweiz

Cannabis är lagligt och redan tillgängligt i Schweiz om stammen innehåller mindre än 0,1 % THC. 

Frankrike

All cannabis för rekreationsanvändning, även med THC-nivåer under 0,2 %, är illegalt, och där böter och fängelsestraff är möjliga konsekvenser. Men, under 2002 påbörjades kliniska prövningar för den medicinska cannabisen Marinol, och senare under 2014 legaliserade Frankrike ett medicinskt cannabisprogram.

Spanien

Offentlig konsumtion av cannabis är en straffbar handling. Men dess rekreationsanvändning. hemma är laglig och sociala cannabisklubbar tillåts också. Dessutom finns en begränsad listan över cannabis-härstammande farmaceutiska produkter licensierade för användning.

Portugal

Alla narkotiska preparat, inklusive cannabis, är lagliga. 

Nederländerna

Nederländerna är känt för att locka turister till dess rika kanaler och lokala caféer, och individer kan köpa cannabis förutsatt att det är maximalt 5 gram per person. Dessutom, under Opiumlagen 1999, började Nederländerna planera kliniska prövningar för att testa effektiviteten hos medicinsk cannabis. 

Ett medicinskt cannabisprogram startade under 2003, och över 2 000 apotek säljer detta som en ny produkt. Medicinsk cannabis kan vara dyrt, och detta har dessvärre inneburit att det är svårare att få tag på. Patienter har använt sig av lokala caféer för att köpa vanlig cannabis till rabatterade priser.

Schweiz

Rekreationscannabis är lagligt förutsatt att det innehåller mindre än 0,1 % THC. Dessutom är medicinsk cannabis helt lagligt.

Storbritannien

Cannabis är en Klass B-drog, vilket innebär att dess rekreationsanvändning är illegal, och om du åker fast kommer en initial varning att ges för innehav. Men, under 2018 blev medicinsk cannabis legaliserat. På grund av de höga kostnaderna är det svårt för patienter att beviljas ett recept av NHS och att få deras behandlingar omfattade. Men hos privata återförsäljare av cannabis som är licensierade av Home Office, kan individer införskaffa det; men de privata kostnaderna kan handla om flera tusen.

Italien

Hemodling är lagligt, och det gäller även rekreationsanvändning förutsatt att en individs innehav innehåller mindre än 0,2% THC. Under domstolsbeslutet i Venedig 2002, kan privat cannabis odlas hemma, och det regionala hälsosystemet täcker in kostnaden för medicinsk cannabis. Italienska läkare har kunnat ordinera medicinsk cannabis sedan 1990, och under 2014 startade inhemsk odling. 

Österrike

Det farmaceutiska läkemedlet Marinol kan ordineras. Men THC eller cannabis i sig kan inte ordineras för medicinering, och det är förbjudet under den österrikiska narkotikaförordningen. 

Belgien

Från och med 2002, beviljade Belgien kliniska prövningar på medicinsk cannabis under 2002, som utfördes av GW Pharmaceuticals och senare legaliserade farmaceuter och utövare att tillhandahålla medicinsk cannabis 2015. Rekreationsanvändning är också avkriminaliserat. 

Grekland

Under 2017 förkunnade Greklands regering att den medicinska användningen av cannabis var tillåten förutsatt att en läkares ordination gavs.

Tjeckiska republiken

Rekreationsodling och innehav upp till 10 gram är lagligt. Under 2012 legaliserades ordinationen av medicinsk cannabis på apotek som medicin, och under 2013 omfattades upp till 90 % av behandlingskostnaderna av privata försäkringar. Dessutom är priset för medicinsk cannabis även begränsat till 7 €/gram. 

Polen

Polen legaliserade medicinsk användning av cannabis under 2017. Rekreationsanvändning och personligt innehav är illegalt, men om små kvantiteter innehas kan åklagare släppa anklagelserna.

Irland

Cannabis är illegalt för rekreationsanvändning, och det tillåts enbart för medicinska syften från fall-till-fall-godkännande av hälsoministern. 

Georgien

Innehav och konsumering av cannabis är lagligt. 

Cypern

Under 2019 legaliserade Cypern odling och medicinsk användning av cannabis. Rekreationsanvändning är illegalt. 

Kroatien

I Kroatien är endast medicinsk cannabis tillåten. 

Estland

Cannabis avkriminaliserades; upp till 7,5 gram kan bäras med men straffas med böter. Även om medicinsk cannabis har varit laglig sedan 2005, så är det extremt svårt att få tag på. 

Danmark

Rekreationsanvändning är illegalt; men tre medicinska läkemedel: Sativex, Nabilone, och Marinol godkändes av den danska läkemedelsmyndigheten under 2011 (med ett recept). Under 2017 godkände Danmark också inhemsk odling av licensierade farmare. 

Finland

Cannabis är illegalt; men det kan erhållas av medicinska skäl fast under strikta villkor. Ett begränsat antal nyttjare kan få tag på Sativex från en av apotekarna som har ett tillstånd för att sälja medicinsk cannabis.

Malta

Trots att cannabis är illegalt, så är det delvis avkriminaliserat, och under 2018 legaliserade Malta användning av medicinsk cannabis. 

San Marino

Trots att rekreationsanvändning är illegalt, så är vissa cannabisprodukter tillåtna av medicinska skäl. Sativex kan också ordineras kostnadsfritt till en patient.

Luxemburg

Cannabis är avkriminaliserat för rekreationsanvändning och legaliserat för medicinsk användning.

Litauen

Rekreationsanvändning är illegalt. Men lagstiftningen under 2018 tillät dess medicinska användning. Dessutom blev odling av industriell hampa legaliserat under 2013.

Hur du får ett recept

alphagreen medical cannabis in europe

Medicinsk cannabis i Europa erhålls mestadels via ett recept. I Storbritannien är ett underliggande medicinskt tillstånd som involverar epilepsi, multipel skleros eller smärtlindring från kemoterapi det enda sättet man kan få ett recept. Medicinska cannabisprodukter kräver ett recept från en läkare eftersom det kan innehålla förhöjda nivåer av THC. Dessutom fastställer NICE-riktlinjerna att licensierade cannabishärstammande mediciner, för vissa underliggande tillstånd, omfattas av NHS-tjänsten i Storbritannien. Ändå löper de risken att behöva spendera 100-tals eller 1 000-tals på icke-subventionerade mediciner.

Dessutom kan cannabis-baserade produkter, inklusive CBD oljor, köpas online. Online-produkter bör vara testade av tredjeparter. Anledningen är att koncentrationen av THC måste vara under 0,1 mg (0,3 %) i alla varuprover enligt lag. Detta innebär att vilken skönhetsprodukt, smärtlindring, eller kosttillskott som helst kan vara illegalt om det inte granskats tillräckligt av ett certifierat tredjeparts-labb. En konsument ska också uppmärksammas om alla ingredienser som finns i varuprovet såväl som eventuella möjliga föroreningar. 

Sedermera är det också värt att notera att den lagstiftade bakgrunden har gjort medicinsk cannabis väldigt dyr för konsumenterna. Även om offentliga hälsovårdstjänster, såsom NHS, faktiskt täcker in kostnaden av behandling, så är det inte alla som gör det. Det säger sig självt att medicinsk cannabis som distribueras av det europeiska hälsovårdssystemet också kan vara kostsamt, och kan resultera i att konsumenter odlar sin egen, potentiellt osäkra, cannabisplanta.  

Det viktiga att ta med sig

Medicinsk cannabis är ett framväxande ämne i Europa och runt om i världen, med forskning som pekar ut avslöjade fördelar med medicinsk cannabis för behandling av en rad olika symptom. Således kan det ge en alternativ behandlingsform till konventionell medicin. Generellt sett är vetenskaplig forskning och bevis avgörande för att informera regeringar och möjliggöra tillbörliga regleringar kring cannabis. Användningen av cannabishärstamningar för medicinska syften tillåts av det internationella juridiska ramverket. Men det är tydligt att man måste förstå lagligheten av cannabis i sitt land innan man försöker använda det. I vissa länder kan du bara under strikta villkor få ett recept från en läkare för att använda det.

Men kortfattat, Europakommissionen skulle kunna påtvinga ny lagstiftning som begränsar återförsäljning av cannabisprodukter, som är godkända. Även om detta skulle leda till större betoning på GMP- och API-kontroll så skulle det kunna sakta ned framfarten och utvecklingen av marknaden ännu mer, eftersom alla produkter skulle behövas bli godkända i kliniska prövningar innan de kommer ut på marknaden.

Related Posts

Leave a Reply